Procederen

Het kan zijn dat u vanwege een geschil in een procedure verzeild bent geraakt of dat er met een procedure wordt gedreigd. In zo’n geval is het zaak dat zo snel mogelijk de risico’s en mogelijkheden in kaart worden gebracht ter voorkoming van het verlies van rechten of het ontstaan van verdere aansprakelijkheden. Op uw beurt kunt u natuurlijk ook genoodzaakt zijn een procedure te starten om uw gelijk te halen. Relephant Legal Solutions beschikt over een advocaat met alle bevoegdheden om u bij elk procesbelang voor de rechter bij te staan, mocht dit nodig zijn. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden of vinden een andere oplossing voor u.

Beslag en executie

Komt uw wederpartij zijn verplichtingen niet na of heeft u zelfs al een vonnis waarin u door de rechter in het gelijk bent gesteld, maar krijgt u niet betaald? In dat geval staan u verschillende juridische middelen ter beschikking om uw vordering te incasseren. Voorbeeld hiervan is het leggen van beslag op het vermogen van uw wederpartij, zoals zijn aandelen of kantoorinventaris. Maar ook de uitoefening van uw pandrecht, borgtocht of eigendomsvoorbehoud kan aan de orde zijn. Graag adviseren wij u over uw mogelijkheden en de risico’s.

Praktijkvoorbeelden

Hieronder treft u een lijst met onderwerpen aan die wij geregeld in onze praktijk tegenkomen. Staat uw onderwerp er niet tussen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u vast verder helpen.

 • Conservatoir beslag
 • Executoriaal beslag
 • Griffierecht
 • Verstekvonnis
 • Wettelijke (handels-)rente
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Incasso
 • Dagvaarding
 • Kort geding
 • Arbitrage
 • Mediation
 • Uitvoerbaar bij voorraad
 • Enquêteprocedure
 • Geschillenregeling
 • Ondernemingskamer
 • Hoger beroep
 • Schikking
 • Finale kwijting
 • Proceskosten