Overeenkomsten en algemene voorwaarden

Als ondernemer gaat u met partijen vele rechten en verplichtingen aan die meestal in een overeenkomst of in algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Wij adviseren u graag over de risico’s en stellen zo nodig de overeenkomst voor u op of onderhandelen die voor u uit. Relephant Legal Solutions heeft bijzondere expertise in huis op het vlak van agentuur, distributie en franchise constructies alsook op het terrein van leningen en zekerheden. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.

Wanprestatie en onrechtmatige daad

U kunt aansprakelijk worden gesteld omdat de andere partij u verwijt dat u een contractsbepaling niet bent nagekomen, ofwel dat er sprake zou zijn van wanprestatie. Ook is het mogelijk dat u buiten een contract om aansprakelijk wordt gehouden voor de overtreding van een wettelijke bepaling zoals die over de bestuurdersaansprakelijkheid, de productaansprakelijkheid of de onrechtmatige daad. Wij denken graag met u mee wat u in zo’n situatie het beste kunt doen om uw recht te halen of uw risico’s te beperken.  

Praktijkvoorbeelden

Hieronder treft u een lijst met onderwerpen aan die wij geregeld in onze praktijk tegenkomen. Staat uw onderwerp er niet tussen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u vast verder helpen.

 • Algemene voorwaarden
 • Boetebeding
 • Dwaling
 • Aansprakelijkheid
 • Aanbod
 • Aanvaarding
 • Verjaring
 • Agentuur
 • Franchise
 • Opzegging
 • Ontbinding
 • Borgtocht
 • Pandrecht
 • Garantie
 • Lening
 • Cessie
 • Verrekening
 • Rechtshandeling
 • Hoofdelijkheid
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Ingebrekestelling
 • Onrechtmatige daad
 • Opschorting
 • Vervaltermijn
 • Verzuim
 • Wanprestatie
 • Boeterente
 • Vordering
 • 403-verklaring
 • Distributie