Geldige besluiten

De besluitvorming binnen uw onderneming gebeurt meestal door het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders. De wet en de statuten bepalen op welke manier de besluiten moeten worden genomen. Blijkt een besluit in strijd daarmee te zijn genomen, dan heeft het besluit geen werking omdat het besluit nietig is of kan het besluit door het bestuur, aandeelhouder(s) of curator worden aangetast ofwel vernietigd worden. Dit kan ook leiden tot aansprakelijkheid van het bestuur of bestuurder(s) en aandeelhouders. Relephant Legal Solutions is u graag van dienst bij het opstellen van rechtsgeldige besluiten of het adviseren over de mogelijke oplossingen bij nietige of vernietigbare besluiten.

Bevoegde personen

Wie mogen uw onderneming naar buiten toe vertegenwoordigen ofwel geldige rechtshandelingen namens uw onderneming tegenover derden verrichten? De bevoegdheid blijkt in de regel uit de informatie in het handelsregister en de statuten die beide voor derden zijn in te zien. Als een niet vertegenwoordigingsbevoegde persoon een overeenkomst is aangegaan namens uw onderneming kunt u de overeenkomst mogelijk vernietigen. Daar staat tegenover dat de wederpartij van die overeenkomst kan stellen dat de schijn van vertegenwoordiging is gewekt door de gedragingen en verklaringen van uw onderneming. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en risico’s.

Praktijkvoorbeelden

Hieronder treft u een lijst met onderwerpen aan die wij geregeld in onze praktijk tegenkomen. Staat uw onderwerp er niet tussen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u vast verder helpen.

 • Volmacht
 • Corporate housekeeping
 • Doeloverschrijding
 • Statuten
 • Tegenstrijdig belang
 • Aandeelhoudersbesluit
 • Bestuursbesluit
 • Vaststelling jaarrekening
 • AvA
 • Agio
 • Dividend
 • Vernietigbaar besluit
 • Nietig besluit
 • Ontslag bestuurder
 • Benoeming bestuurder
 • Raadgevende stem bestuurder
 • Hoor en wederhoor bestuurder
 • Stemrecht
 • Stemovereenkomst
 • Certificaten van aandelen
 • Preferente aandelen
 • Prioriteitsaandelen
 • Handelsregister
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Blokkeringsregeling